Результаты соревнования
Hungarian Straight Key Contest
за 2007 г.
Calculated final results for HSKC 2007
Category: SOA
     Nr. Call-sign   QSOs    Pts.  Mult. Scores
      1. HA8KW     41/41     91   35  3185
      1. HA8MT     41/41     91   35  3185
      2. HA5MY     40/39     87   36  3132
      3. HA3OD     39/39     89   35  3115
      4. HA8JP     40/40     90   34  3060
      5. HA5UK     41/39     87   35  3045
      6. HA5TI     41/39     89   34  3026
      7. HA6OI     38/36     76   32  2432
      8. HA4AA/P    37/35     81   30  2430
      9. HA8LKM/P    38/34     80   29  2320
     10. HA7WEN     33/33     77   28  2156
     11. HA5CQZ     32/32     70   30  2100
     12. HA8ZE     30/27     59   26  1534
     13. HA5X      27/26     58   22  1276
     14. HA7MW     26/22     48   21  1008
     15. HA3FRE     23/20     42   19   798
     16. YU1RK     37/19     43   18   774
     17. HA5AZZ     10/8      12   8   96
 Control log: HA3NU
 Control log: HA8BT (time error, maybe not in UTC)
 Control log: YU7GL (time error, maybe not in UTC)
 Control log: YU9VK (time error, maybe not in UTC)
Category: SOB
     Nr. Call-sign   QSOs    Pts.  Mult. Scores
      1. HA5YG     43/41     95   36  3420
      2. HA1RW     41/40     94   36  3384
      3. HA5BA     40/39     91   35  3185
      4. HA8FK     42/40     92   34  3128
      5. HA9PN     40/39     89   35  3115
      6. HA0MO     40/38     84   34  2856
      6. HA3OU     38/38     84   34  2856
      7. HA8DL     39/38     86   33  2838
 Control log: HA3OV
 Control log: HA3PK
 Control log: HA3UU
Category: MOA (there is no log)
Category: MOB
     Nr. Call-sign   QSOs    Pts.  Mult. Scores
      1. HA1KXX     29/29     65   27  1755
 Control log: HA3KNA
Трансляция информации - HA5CQZ
Обновлено: 08.04.2008 08:21:47