Результаты соревнования
Hungarian Straight Key Contest
за 2017 г.
Calculated final results report for HSKC-2017 contest:
======================================================

Category: SOA
--------- 
 Nr. Call QSOs Pts. Mult. Scores
 --- ---- ---- ---- ----- ------
 1. HG60JLO 39/38 86 36 3096
 2. HA5T  38/36 84 35 2940
 3. HA5MA  37/36 84 35 2940
 4. HA5W  39/36 84 34 2856
 5. HA8BT  38/36 84 34 2856
 6. HA8JP  38/36 82 34 2788
 7. HA5BA  36/35 81 34 2754
 8. HA8WY  36/35 81 34 2754
 9. HA8V  37/33 81 32 2592
 10. HA2NK  38/34 78 32 2496
 11. HA8AR  33/32 76 32 2432
 12. HA3OU  35/33 75 32 2400
 13. HA5CQZ 34/33 75 32 2400
 14. HA7SG  32/31 75 30 2250
 15. HA2MJ  34/29 67 29 1943
 16. HA9PI  31/29 67 28 1876
 17. HA5AZC 32/29 63 29 1827
 18. YU5D  29/26 60 26 1560
 19. HA7WEK 27/24 54 24 1296
 20. HA8DL  24/21 51 21 1071
 21. HA50KUX 20/19 43 19 817
 22. LZ1IA  14/13 29 14 406

Category: SOB
 1. HA4RZ  40/39 91 37 3367
 2. HA7HQ  39/38 90 36 3240
 3. HA2MV  41/37 85 35 2975
 4. HA5NB  41/37 83 35 2905
 5. YU7BL  40/36 84 34 2856
 6. HA6PX  33/32 78 31 2418
 7. HG14HST 29/28 70 28 1960
 8. HA8RT  24/24 60 23 1380
 9. HA5NR  15/15 33 15 495
 10. SP2GOW  9/7 11 7  77

Category: MOA
 1. HA5KRC  27/25 59 25 1475

Category: MOB
 1. HA5KHC  21/17 39 18 702

Control log(s):
 HA3NU - sent as control
 HA8LKM - evaluated as control
Трансляция информации - RW3VZ
Обновлено: 26.06.2017 17:18:17